Kullanım Şartları

İşbu koşulların tamamını okuyup kabul ederek www.fuub.com.tr alan adlı internet sitesinde (Bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) ve bu site atında yer alan diğer alt alan adlarında Fuub.com.tr İnternet Sitesi Yönetiminin belirttiği üzere, size sunulan internet sitesine erişim sağlayan gerçek veya tüzel kişi olarak “Kullanıcı” sıfatıyla aşağıda yazılı şartlara bütünüyle uyacağınızı taahhüt etmektesiniz. Tüm bu koşulları bütünüyle ve hiçbir itirazınız olmaksızın açık iradenizle kabul etmiyor iseniz lütfen Siteyi kullanmayınız.

İşbu Kullanım Koşullarında Yönetim tarafından sağlanmakta olduğu belirtilen içeriklerin dışında Sitede sunulan ve Yönetimle ilişkisi olmayan ve tamamen Üyelerin Üyelik Sözleşmesinde yazan şartlar altında kendi inisiyatifleriyle Siteye ekledikleri içerikler de Site üzerinde bulunmaktadır. Yönetimin Üye içeriğinden dolayı hukuki ya da cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Yönetim, işbu Kullanım Koşullarının içeriğinin tamamını ya da bir parçasını herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zaman ve istediği şekilde değiştirebilir. Kullanım Koşullarının değiştirilmiş yeni hali Sitede yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. Yönetim tarafından işbu Kullanım Koşullarında yapılan her tür değişiklik Siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları metninin, Kullanıcının tek taraflı beyanı ile değiştirilmesi söz konusu değildir.

Fuub.com.tr’de herkes düşüncesini özgürce ifade etme hakkına sahiptir. Paylaşım ve tartışmaların düzeyli bir şekilde devam ettirebilmesi için aşağıdaki kurallara uyulması rica olunur.

· Türkiye Cumhuriyeti yasaları açısından suç oluşturacak nitelikte olan,

· Herhangi bir şekilde küfür ve hakaret içeren,

· Yasalarca 18 yaşından küçükler için sakıncalı görülen türde cinsel içerik taşıyan,

· Terörü, terör örgütlerini veya örgüt yöneticilerini öven,

· Hangi dine ait olursa olsun, bir dinin kutsal saydığı değerlere hakaret içeren veya bu dinin bağlılarını tahrik içeren,

· Herhangi bir siyasi partinin veya herhangi bir siyasi görüşün propagandasını yapan,

· Reklam amaçlı,

· Herhangi bir kişi, kurum veya marka hakkında somut delile dayanmayan suçlama ve hakaretler içeren,

· Diğer bir üyeye sataşma içeren ve diğer üyeleri taciz eden,

· Soru bütünlüğü ve anlamı içermeyen,

· Soru veya cevapla alakasız fotoğraflı veya videolu,

· Anlamsız şekilde yazılan, (örnek: ajkfhkfhagk)

· Üyelerin kendi kişisel bilgilerini, ünvanlarını, telefon ve mail adreslerini verdikleri veya kişisel bilgilerini öğrenmeye yönelik davranışları içeren,

· Üst üste aynı olarak gönderilmiş spam unsuru içeren,

· Tamamen büyük harf kullanılan,

· Soru detayına girilmemiş şıklı olan,

Sorular veya cevaplar site yöneticileri tarafından silinir. Uyarılara rağmen aynı davranışları sergileyen kullanıcının üyeliği ENGELLENİR.

Fuub’u kullanan her üye bu kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.