selma ulusoy
Faydalı Cevap
Selma Ulusoy- 18 dakika önce
0 Fayda
1- TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2- KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 3- NAHCİVAN ÖZERK CUMHURİYETİ 4- AZERBAYCAN CUMHURİYETİ 5- TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ 6- ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ 7- KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ 8- KIRGIZ CUMHURİYETİ 9- ALTAY TÜRKLERİ 10-...1- TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2- KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 3- NAHCİVAN ÖZERK CUMHURİYETİ 4- AZERBAYCAN CUMHURİYETİ 5- TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ 6- ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ 7- KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ 8- KIRGIZ CUMHURİYETİ 9- ALTAY TÜRKLERİ 10- HAKAS CUMHURİYETİ 11- TUVA CUMHURİYETİ 12- SAHA-SİRE (YAKUTİSTAN) CUMHURİYETİ 13- BAŞKURDİSTAN CUMHURİYETİ 14- TATARİSTAN CUMHURİYETİ 15- ÇUVAŞİSTAN CUMHURİYETİ 16- BOSNA HERSEK 17- DOĞU TÜRKİSTAN 18- SARI UYGUR VE SALUR TÜRKLERİ 19- DAĞISTAN TÜRKLERİ 20- KUMUK TÜRKLERİ 21- ÇEÇENİSTAN CUMHURİYETİ - İNGUŞETYA CUMHURİYETİ 22- KABARTAY-BALKAR TÜRKLERİ 23- KARAÇAY - ÇERKES ÖZERK CUMHURİYETİ 24-ABHAZYA 25- ACARA TÜRKLERİ 26- AHISKA TÜRKLERİ 27- KIRIM MUHTAR CUMHURİYETİ (KIRIM TATAR TÜRKLERİ) 28- GAGAVUZ ÖZERK BÖLGESİ 29- BATI TRAKYA TÜRKLERİ 30- MAKEDONYA TÜRKLERİ 31- KOSOVA TÜRKLERİ 32- BATI VE ORTA AVRUPA'DA YAŞAYAN TÜRKLER 33- FİNLANDİYA TÜRKLERİ 34- SAHA TÜRKLERİ 35- DOĞU SİBİRYA TÜRKLERİ 36- TOBOL TÜRKLERİ 37- TATAR TÜRKLERİ 38- BAŞKURT TÜRKLERİ 39- MİŞER TÜRKLERİ 40- NOGAY TÜRKLERİ 41- STAVROPOL TÜRKLERİ 42- GÜNEY AZERBAYCAN TÜRKLERİ 43- IRAK TÜRKLERİ 44- SURİYE TÜRKLERİ 45- HORASAN TÜRKLERİ (TÜRKMENLERİ) 46- AFGANİSTAN TÜRKLERİ 47- TACİKİSTAN TÜRKLERİ 48- KAŞGAY TÜRKLERİ 49- HAMSE TÜRKLERİ 50- MOĞOLİSTAN HOTUN TÜRKLERİ 51- MOĞOLİSTAN KAZAK TÜRKLERİ 52- ABD VE KANADA'DA YAŞAYAN TÜRKLER 53- AVUSTURALYA'DA YAŞAYAN TÜRKLER 54-ŞOR TÜRKLERİ 55- KARAKALPAKLAR 56- TELEÜT TÜRKLERİDevamı
selma ulusoy
Faydalı Cevap
Selma Ulusoy- 15 dakika önce
0 Fayda
Bayraktaki kırmızı renk, vatan için savaşan şehitlerin kanını ifade eder.Türk bayrağına efsanevi bir anlam katan bir diğer inanış ise şöyledir. Osmanlıların 1448'de, düşmanlarını ağır bir yenilgiye uğrattığı Kosova savaşından sonraki gece; savaş...Bayraktaki kırmızı renk, vatan için savaşan şehitlerin kanını ifade eder.Türk bayrağına efsanevi bir anlam katan bir diğer inanış ise şöyledir. Osmanlıların 1448'de, düşmanlarını ağır bir yenilgiye uğrattığı Kosova savaşından sonraki gece; savaş alanında oluşmuş kan gölünün üzerinde gökyüzünden yansıyan hilal ve yıldız yan yana görünmüştür. Böylece sultan II Murad bu simgeyi devlet bayrakları arasında kullanmaya başlamıştır.Hilal ve yıldızda buradan gelir.Devamı